Etnoligę organizuje Fundacja dla Wolności – niezależna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie utworzona w 2004 r. Naszym celem jest wspieranie otwartego społeczeństwa w sprawiedliwym państwie, szanującym na równi wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci czy wyznania.
W centrum naszych zainteresowań są cudzoziemcy i to do nich adresujemy najważniejsze działania. Uważamy, że stosunek do przyjezdnych jest miarą naszego człowieczeństwa. Promujemy różnorodność kultur i światopoglądów. Działamy też na rzecz integracji i podniesienia szans innych grup zagrożonych wykluczeniem.

Drużyna Etnoligi

Krzysztof Jarymowicz

Krzysztof Jarymowicz

Koordynator

Willie Oviedo

Willie Oviedo

Arbiter

Dariusz Kosiński

Dariusz Kosiński

Asystent koordynatora

Piotr Olszewski

Piotr Olszewski

Arbiter

David Huerta Beltrán

David Huerta Beltrán

Web Designer

Kuba Kreps

Kuba Kreps

Wolontariusz

Karol Mikulski

Karol Mikulski

Arbiter

Artur Dębski

Artur Dębski

Wolontariusz