Regulamin

Postanowienia ogólne

Organizatorem Etnoligi jest Fundacja dla Wolności z siedzibą w Warszawie (00-364), ul. Ordynacka 9.

Etnoliga jest rozgrywana w duchu fair play. Wszyscy tworzymy Etnoligę. Wspieramy się, szanujemy, dbamy o komfort i bezpieczeństwo innych. Zachowania chamskie, rasistowskie, seksistowskie, homofobiczne i inne akty dyskryminacji są surowo karane, łącznie z wykluczeniem z rozgrywek.

Udział w lidze jest bezpłatny, organizator zastrzega sobie jednak prawo pobrania kaucji, w szczególności od nowych drużyn. W ramach programu organizowane są też inne turnieje i zajęcia, za które mogą być pobierane opłaty.

System rozgrywek, czas gry i ewentualnych dogrywek, a także dodatkowe zasady punktacji, prezentacji itp. są ustalane przez organizatora w porozumieniu z przedstawicielami drużyn przed rozpoczęciem poszczególnych rozgrywek.

Liczba graczy, transfery

Zgłaszana drużyna musi liczyć minimum 10 osób przynajmniej trzech narodowości, w tym minimum trzy kobiety / osoby niebinarne.

W każdej drużynie muszą przebywać na boisku jednocześnie co najmniej dwie kobiety / osoby niebinarne. Brakującej zawodniczki / osoby niebinarnej nie można uzupełnić zawodnikiem. Drużyna bez odpowiedniej liczby kobiet / osób niebinarnych gra w osłabieniu.

Nowe osoby mogą być dopisywane oraz transfery z innych drużyn wykonywane najpóźniej przed rozpoczęciem ostatniego meczu drużyny w fazie grupowej. Wyjątkiem jest sytuacja wypożyczenia. W każdym meczu drużyna może wypożyczyć jedną osobę pod warunkiem, że nie ma w danej chwili wystarczającej liczby własnych zawodników/-czek oraz po zgłoszeniu sędziemu faktu wypożyczenia. W przypadku chęci dokonania większej liczby wypożyczeń konieczna jest zgoda kapitana drużyny przeciwnej. W przypadku odnotowania występu nieuprawnionej osoby, drużyna zostaje ukarana -1 punktem fair play, a mecz zostaje przerwany do czasu zejścia nieuprawnionych osób z pola gry.

Bramki strzelone na wypożyczeniu nie liczą się do indywidualnych statystyk.

Zasady gry

Wykluczona jest gra wślizgiem. Każde zagranie wślizgiem będzie karane rzutem wolnym bezpośrednim (zagranie wślizgiem w polu karnym będzie karane rzutem karnym).

Rzut wolny bezpośredni przyznaje się za zagranie piłki ręką i każde zagranie faul.

Rzut wolny pośredni przyznaje się za: grę na czas, grę niebezpieczną, podwójne zagranie piłki przez tego samego zawodnika_czkę według przepisów gry w piłkę nożną.

Liczba zmian zawodników_czek w trakcie meczu jest nieograniczona. Zmiany należy przeprowadzać w jednej strefie boiska. Zmiana bramkarza_ki powinna być wcześniej zgłoszona sędziemu.

Żółtą kartkę otrzymuje zawodnik_czka, który_a zachowuje się niesportowo, uporczywie narusza przepisy gry, nie zachowuje wymaganej odległości od piłki w czasie wykonywania rzutów wolnych, używa wulgarnego języka, popełnia istotny faul. Kara czasowa wynosi 2 minuty (mecze trwające nie więcej niż 15 minut) lub 3 minuty (mecze trwające ponad 15 minut) i nie ulega skróceniu po utracie bramki.

Czerwoną kartkę otrzymuje zawodnik_czka, który popełnia rażący faul, obraża lub pluje na inną osobę, używa obraźliwego języka lub gestów, otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu. Ukarany_a czerwoną kartką nie może wrócić do gry ani być zastąpiony_a przez innego_ą zawodnika_czkę w tym samym meczu. Ukarany_a pauzuje też w kolejnym meczu, chyba że kara jest efektem dwóch żółtych kartek.

Białą kartkę otrzymuje osoba za wyróżniającą się postawę fair play.

Punkty fair play: żółta kartka -1, czerwona kartka -3, biała kartka +1. W przypadku drugiej żółtej kartki odejmuje się łącznie 3 pkt. W przypadku żółtej i następnie bezpośredniej czerwonej odejmuje się łącznie 4 pkt.

Za zwycięstwo w meczu drużynie przyznawane są 3 punkty, za remis 1, za porażkę 0.

Walkower oznacza weryfikację wyniku meczu na 0:5 na niekorzyść ukaranego klubu. Jeżeli różnica goli na koniec meczu jest równa bądź wyższa niż 5 na niekorzyść ukaranego klubu, wówczas utrzymywany jest w mocy rzeczywisty wynik meczu.

O miejscu w tabeli decydują kolejno: liczba punktów, klasyfikacja fair play, bilans bramkowy, liczba strzelonych bramek, bezpośredni wynik między drużynami, losowanie.

Postanowienia końcowe

Uczestnicy zobowiązani są do dbania o środowisko, w szczególności do używania naczyń wielokrotnego użytku, niemarnowania wody i sprzątania po sobie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków, w szczególności obrażeń sportowych, kradzieży i zniszczeń rzeczy osobistych. Wszyscy uczestnicy_czki naszych zajęć są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i mogą uzyskać odszkodowanie w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu.

Uczestnicy_czki zgadzają się na wykorzystanie swoich wizerunków (zdjęcia, filmy) na potrzeby realizacji i promocji projektu Etnoliga. Więcej informacji na temat polityki prywatności.

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędzią i kapitanami drużyn, a jego postanowienia są ostateczne.